Thông báo

Kế hoạch gặp mặt sinh viên K40

THÔNG BÁO

Kế hoạch gặp mặt sinh viên K40

Sáng thứ 2: Từ 7h30 đến 10h00, ngày 12/09/2016.

Địa điểm: Phòng A27.5

 

Các tin khác