Tin tức

Giáo sư Nabendu Pal đến thăm và seminar tại Khoa Toán – Tin học

Giáo sư Nabendu Pal công tác tại Khoa Toán, Trường đại học Louisiana at Lafayette, Hoa Kỳ. Ông là thành viên của Hiệp hội thống kê Mỹ, Hiệp hội thống kê Ấn Độ và Ban điều hành Chương trình phát triển thống kê và ứng dụng khu vực phía nam Việt Nam: Statistical Modeling and Applications (SMA): A Five-Year Comprehensive Tutorial and Workshop Program ( TWP )”.

Ngày 19/12/2015, được sự đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt, GS. Nabendu Pal đã đến thăm Trường Đại học Đà Lạt, Khoa Toán – Tin học và làm việc với Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học của khoa. Nhân dịp này GS. Nabendu Pal đã trình bày seminar với chủ đề “Hypothesis testing for a Zero-Inflated Poisson Distribution cho giảng viên và sinh viên khoa Toán – Tin học và khoa Công nghệ Thông tin.

Một số hình ảnh nhân chuyến viếng thăm và trình bày seminar của giáo sư:Các tin khác