Tin tức

GS. Lê Dũng Tráng (University of Marseille, French) đã đến làm việc và giảng dạy tại khoa Toán – Tin học

GS. Lê Dũng Tráng (University of Marseille, French) đã đến làm việc và giảng dạy tại khoa Toán – Tin học từ  05/12/2015 đến 13/12/2015. Giảng viên, học viên cao học và sinh viên đã thực sự có một cơ hội tốt để học hỏi, trao đổi chuyên môn với GS.

Dưới đây là vài nét về GS. Lê Dũng Tráng

Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết kỳ dị, Hình học đại số, Tôpô vi phân...
Trình độ:
1969: Tiến sĩ
1971: Tiến sĩ khoa học
01/10/1966 – 30/09/1969: Trợ giảng tại Đại học Paris
01/10/1969 – 30/09/1972: Nghiên cứu viên tại CNRS – Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp
01/10/1972 – 30/09/1975: Giáo sư nghiên cứu CNRS – Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp
01/10/1975 – 31/12/1980: Phó giáo sư Đại học Paris 7
- 1981 - 1999: Giáo sư Trường Đại học Paris 7.
- 1994 - 1999: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia.
- 1983 - 1995: Giáo sư Trường Đại học Bách khoa (Pháp).
- Giáo sư Trường Đại học Provence (tại Thành phố Marseille) từ năm 1999 đến năm 2003.
Chức danh: Chủ tịch ban Toán Trung tâm khoa học quốc tế của thế giới thứ 3 mang tên “Abdus Salam”
Giải thưởng: Giải thưởng toán học của Viện hàn lâm khoa học Pháp (1990) 
Học vị: Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học các nước đang phát triển (1993).
Các tin khác