Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

STT

HọVà Tên

Chức vụ

1

TS. Đỗ Nguyên Sơn

Trưởng Khoa

2

ThS. Tạ Thị Thu Phượng

P. Trưởng Khoa

3

PGS.TS. Phạm Tiến Sơn

Trưởng bộ môn Toán lý thuyết

4

ThS. Đặng Phước Huy

Trưởng bộ môn Toán ứng dụng và Tin học

5

ThS. Trần Ngọc Anh

Trợ lý Công tác sinh viên

6

CN. Mai Sỹ Hòa

Trợ lý Khoa

Các tin khác