Lịch sử xây dựng và phát triển

Tiền thân của khoa Toán –Tin học  thuộc trường Đại học Đà lạt là Tổ bộ môn Toán được hình thành vào năm 1976. Đến năm 1981 khoa Toán được chính thức thành lập và được đổi tên thành khoa Toán – Tin học từ năm 1999.

Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}}

    {{dt.NoiDung}}
    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

Các tin khác