Thông báo tham dự lễ trao học bổng Vallet năm học 2022-2023