Giảng viên cao cấp Phạm Tiến Sơn được phong hàm Giáo sư Toán học