GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐẠT GIẢI NHẤT "CÔNG TRÌNH TOÁN HỌC XUẤT SẮC NĂM 2023"