[TMA Solutions Bình Định] Tuyển thực tập sinh Khóa 15